Университет
Главная / Университет / Структурные подразделения / Міжнародний науково-освітній центр

Міжнародний науково-освітній центр

 

Головна мета діяльності міжнародного науково-освітнього центру ПУЕТ спрямована на формування позитивного міжнародного іміджу університету, підтримку та розвиток зарубіжних відносин у освітньо-наукових, соціальних та культурних сферах. Основними завданнями колективу університету є: 
 

• розвиток ефективних взаємовигідних партнерських зв'язків з ВНЗ, науковими, культурними та іншими установами, бізнес структурами зарубіжних країн; 
• участь у міжнародних проектах і програмах; 
• проведення на базі ВНЗ міжнародних науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів, виставок, круглих столів; 
• підбір та направлення для проходження навчання, стажування та обміну досвідом за кордоном викладачів, аспірантів і студентів університету; 
• запрошення до університету зарубіжних фахівців для читання лекцій, надання наукових консультацій , проведення «майстер-класів». 
 

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» є членом таких престижних міжнародних освітніх та наукових організацій: 
 

1. Співдружність університетів Magna Charta (некомерційна організація, створена Університетом Болоньї та Європейською асоціацією університетів (EUA). З 2009 р. університет став членом Великої Хартії Університетів, що є певним міжнародним визнанням досягнень науково-педагогічного колективу вузу і ставить Полтавський університет економіки і торгівлі в один ряд з провідними ВНЗ світу. 
 

2. Асоційованим членом ради ректорів ВНЗ споживчої кооперації країн СНД, яка націлена на відродження співпраці науково-педагогічних колективів кооперативних ВНЗ для вирішення спільними зусиллями проблемних питань науково-практичної підготовки фахівців на рівні сучасних вимог. До її складу входять: Азербайджанський університет кооперації; Бєлгородський університет споживчої кооперації; Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації; Карагандинський економічний університет Казспоживспілки; Кооперативно-торговий університет Молдови; Львівська комерційна академія; Російський університет кооперації; Сибірський університет споживчої кооперації; Таджицький державний університет комерції. 
 

3. Європейська академія ритейлу - освітня мережа, створена в першу чергу для організації професійного діалогу (діалогу B2B) між ВНЗ, а також для допомоги тим учасникам ринку ритейлу, які шукають контакти в інших країнах. Мета організації - отримання інформації в результаті інтернаціонального діалогу; сприяння процесу обміну студентами та викладачами і, відповідно, процесу обміну досвідом, що є важливим кроком на шляху до інтернаціоналізації економічних процесів та глобалізації. 
 

Успіх міжнародної діяльності університету значною мірою залежить від сталих партнерських відносин з університетами різних країн, особистих контактів професорів, наукові праці яких є авторитетними для вчених багатьох країн світу. ПУЕТ має понад 80 партнерських угод із вищими навчальними закладами та міжнародними організаціями та фундаціями в 28 країнах світу.

При ПУЕТ функціонують наступні культурно-освітні центри:

  • Азербайджанський культурно-освітній центр;
  • Культурно-лінгвістичний центр Китаю;
  • Ресурсно-лінгвістичний центр фахової англомовної навчальної літератури;
  • Центр німецької мови і культури;
  • Полтавський центр євроатлантичної інтеграції;
  • Грузинський культурно-освітній центр;
  • Центр французької мови і культури;
  • Туркменський культурно-освітній центр.

 

Запрошуємо до співпраці!

Адреса МНОЦ: ПУЕТ, кім. 309, вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014, Україна
 

Координує роботу міжнародного науково-освітнього центру Проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Карпенко Ольга Василівна.
 

Начальник міжнародного науково-освітнього центру – Ісенко Ірина Анатоліївна
 

Зав. сектором з організації навчання та стажування за кордоном – Яловецька Юлія Володимирівна
 

Зав. сектором міжнародних програм та проектів – Залужна Ольга Олександрівна
 

 тел./факс: +380 (532) 50-97-95

 e-mail: isec.puet@gmail.com