Науковий вісник
Главная / Науковий вісник
Контактная информация:
вул. Коваля, 3, Полтава, 36014
 
Приемная ректора:
Тел./Факс.: (0532) 50-91-70
 
Ректор:
Тел.: (0532) 56-13-48
 
Канцелярия:
Тел./Факс.: (0532) 50-02-22

Науковий вісник

 

Редколегія “НАУКОВОГО ВІСНИКА ВНЗ УКООПСПІЛКИ "ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ"” (СЕРІЯ: “Економічні науки”) запрошує науковців, спеціалістів-практиків до участі у виданні чергового номеру журналу. 


На 2012 рік заплановано 6 випусків. Робочі мови: українська, російська, англійська, німецька. 

Відповідно до Постанови президії Вищої Атестаційної Комісії України «Науковий вісник ПУЕТ» включено до «Переліку № 19 (бюлетень ВАКу № 2 від 2007 р.) наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук». 

Свідоцтво про державну реєстрацію серії «Економічні науки» КВ 5553 видане 17.10.2001 р. Державним комітетом інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України. 

Тематичні розділи журналу: 

 - Функціонування економічної системи 
 - Економіка, організація і управління підприємством 
 - Удосконалення обліку і аудиту 
 - Фінанси і кредит 
 - Освітня діяльність

 

Вимоги до авторських рукописів

 

 

 

Редколегія “НАУКОВОГО ВІСНИКА ВНЗ УКООПСПІЛКИ "ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ"” (СЕРІЯ: “Гуманітарні науки”) запрошує науковців, спеціалістів-практиків до участі у виданні чергового номеру журналу. 


На 2012 рік заплановано 1 випуск. Робочі мови: українська, російська, англійська, німецька. 

Свідоцтво про державну реєстрацію серії «Технічні науки» КВ 5552 видане 17.10.2001 р. Державним комітетом інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України.

Тематичні розділи журналу: 
 - Філософія 
 - Історія
 

Вимоги до авторських рукописів

 

Редколегія “НАУКОВОГО ВІСНИКА ВНЗ УКООПСПІЛКИ "ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ"” (СЕРІЯ: “Технічні науки”) запрошує науковців, спеціалістів-практиків до участі у виданні чергового номеру журналу. 


На 2012 рік заплановано 2 випуски. Робочі мови: українська, російська, англійська, німецька. 

Свідоцтво про державну реєстрацію серії «Технічні науки» КВ 5554 видане 17.10.2001 р. Державним комітетом інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України.

Тематичні розділи журналу: 
 - Товарознавство промислових товарів 
 - Товарознавство харчових продуктів 
 - Процеси та апарати харчових виробництв 
 - Технологія продуктів харчування 

Вимоги до авторських рукописів